2016. szeptember 18., vasárnap

One Direction dalszöveg-idézetek

2013. szeptember 21-én, avagy három évvel ezelőtt szerettem bele a One Direction nevű bandába, és túlzás nélkül állíthatom, hogy nekem Liam, Louis, Harry és Niall jelentik az életet. Nagyon nehezen viselem azt, hogy szüneten vannak, de megígérték, hogy visszajönnek, és ez a tudat tartja bennem a lelket. Minden nap gondolok rájuk, épp emiatt jött az ötlet, hogy összegyűjtsem nektek minden létező dalukból azokat a részleteket, amik a szó szoros értelmében magukba szippantottak. (Félreértés ne essék, ez mindegyik sorra igaz, de vannak azok, amik számomra különlegesebb jelentéssel bírnak, mint a többiek. Ezekről van most szó.)
Arról soha nem fogok tudni valósághűen írni, hogy mennyit jelentenek nekem, úgysem erről szól a bejegyzés. Ha valakit érdekel, akkor egyszer talán nekikezdek, és tíz év múlva közzéteszem az eredményt - legalább annyi idő kéne, hogy minden dolgot legépeljek, ami miatt imádom őket.
De ne húzzam már az időt, lássuk a One Direction dalszöveg-idézeteket, vagyis azok fordítását - az biztos nem lesz tökéletes, úgyhogy lehet jönni reklamálni, de minden létező vagy nem létező képességemet beleadtam, hogy a lehető legjobban visszaadjam életem értelmeinek szavait.
Főleg akkor érdemes belenézned a folytatásba, ha nem szereted a One Directiont: ezeket a sorokat olvasva talán megfordul majd a fejedben, hogy ok nélkül utálod őket. De ha a fortyogó gyűlöleted miatt nem vagy hajlandó erre, akkor kérlek ne iratkozz le automatikusan csak azért, mert nem egyezik minden pontban az ízlésünk. Köcönyöm!
U.I.: Ha van olyan dal, ami a One Direction sajátja (tehát nem cover), és hivatalosan meg is jelent, de ennek ellenére nem szerepel a listán, akkor szóljatok!
18
All I could do is say that these arms were made for holding you - Csak annyit bírtam mondani, hogy ezek a karok a te ölelésedre termettek
Let's split the night wide open and we'll see everything - Hasítsuk hát szét az éjt, és mindent látni fogunk

A.M.
Feels like this could be forever tonight - Olyan, mintha ez örökké tarthatna ma éjjel
Break these clocks, forget about time - Törd össze ezeket az órákat, felejtsd el az időt
There could be a World War 3 goin' on outside - A 3. világháború is folyhatna odakint
You and me were raised in the same part of town - Te és én a város ugyanazon részén nevelkedtünk
Got these scars on the same ground - Ugyanazon a földön szereztük ezeket a sebhelyeinket
Trying to behave but you know that we never learned, how - Próbálunk viselkedni, de tudod, hogy sosem tanultuk meg, hogyan kell
You know I'm always gonna look for your face - Tudod, hogy mindig a te arcodat fogom keresni

Act My Age
I can count on you after all that we've been through - Számíthatok rád mindazok után, amin keresztülmentünk
'Cause I know that you'll always understand - Mert tudom, hogy te mindig meg fogod érteni

Alive
Don't look back - Ne nézz hátra
Live your life - Éld az életed
Even if it's only for tonight - Akkor is, ha csak a ma éjjelre szól
We got to live before we get older - Muszáj élnünk, mielőtt megöregszünk
Do what we like - Azt tennünk, amit akarunk
We got nothing to lose - Nincs veszítenivalónk
Shake off the weight of the world from your shoulders - Rázd le a világ terhét a vállaidról
Oh, we got nothing to prove - Ó, semmit nem kell bizonyítanunk

Another World
Words will be just words - A szavak csak szavak lesznek
Till you bring them to life - Amíg nem kelted őket életre

Back For You
Whenever I close my eyes, I picture you there - Valahányszor lehunyom a szemem, odaképzellek

Best Song Ever
You know, I know, you know I'll remember you - Tudod, hogy tudom, hogy tudod, hogy emlékezni fogok rád
And I know, you know, I know you'll remember me - És tudom, hogy tudod, hogy tudom, hogy emlékezni fogsz rám

Better Than Words
Better than words - Jobb a szavaknál
But more than a feeling - De több, mint egy érzés
How deep is your love? - Mennyire mély a szerelmed?
God only knows, baby - Csak Isten tudja, bébi
'Cause words ain't good enough - Mert a szavak nem elég jók
There's no way I can explain your love - Nem tudom elmagyarázni a szerelmedet

C'mon, C'mon
Yeah, I've been watching you all night - Igen, egész éjjel figyeltelek
There's somethin' in your eyes - Van valami a szemeidben
Every step I take - Minden egyes lépésemmel
I feel it more and more - Egyre inkább és inkább érzem

Change My Mind
The end of the night - Az éjjel végén
We should say goodbye - El kéne búcsúznunk egymástól
But we carry on - De mi folytatjuk
While everyone’s gone - Mikor már mindenki elment
Never felt like this before - Sosem éreztem még ehhez hasonlót
Are we friends or are we more? - Barátunk vagyunk, vagy többek?
There’s no music on - Nem szól zene
But we dance along - De mi mégis táncolunk rá

Change Your Ticket
We still got time left - Még mindig maradt időnk
This don't have to be over - Ennek nem kell véget érnie
Don't play innocent - Ne játszd az ártatlant
I know what you meant - Tudom, mire értetted
When you said you'd come over - Mikor azt mondtad, átjönnél

Clouds
I know you say - Tudom, azt mondod
That you don't like it complicated - Hogy nem szereted, ha komplikált
That we should try to keep it simple - Hogy meg kéne próbálnunk egyszerűnek maradni
But love is never ever simple - De a szerelem soha-soha nem egyszerű
Someday, you're gonna see the things that I see - Egy nap azokat a dolgokat fogod látni, amiket én
You're gonna want the air that I breathe - Azt a levegőt akarod majd, amit én lélegzek be
You're gonna wish you never left me - Azt kívnod majd, bár sose hagytál volna el
I know you said, that you don't like it complicated - Tudom, azt mondtad, hogy nem szereted, ha komplikált
That you are tired of all the changes - Hogy belefáradtál a sok változásba
Well love is always, always changing - Hát, a szerelem mindig, mindig változik
No we don't ever grow up - Nem, soha nem növünk fel

Diana
I speak a different language but I still hear your call - Egy másik nyelvet beszélek, mégis hallom a hívásodat
Let me be the one to lift your heart up and save your life - Hadd legyek én az, aki felemeli a szívedet és megmenti az életedet
I don’t think you even realize, baby you’d be saving mine - Nem hiszem, hogy egyáltalán tudod, hogy te az enyémet mentenéd meg
I wanna reach out for you - Ki akarom nyújtani a karomat érted
I wanna break these walls - Össze akarom törni ezeket a falakat
We all need something - Mindünknek szüksége van valamire
This can’t be over now - Ez nem érhet most véget
If I could hold you - Ha szoríthatnálak
Swear I’d never put you down - Esküszöm, sosem engednélek el

Does He Know?
So keep trying but you know I see - Szóval próbálkozz csak tovább, de tudod, hogy látom
All the little things that who make you who you are - Az összes kis dolgot, amik azzá tesznek, aki vagy

Don't Forget Where You Belong
Made a lot of changes - Sokat változtattam
But not forgetting who I was - De nem felejtettem el, ki voltam
I feel like I'm dreaming - Úgy érzem, álmodok
Lights off when they should be on - Le vannak kapcsolva a lámpák, mikor égniük kéne
Even stars in the sky look wrong - Még a csillagok is rosszul mutatnak az égen

Drag Me Down
I've got fire for a heart - Tüzem van szív helyett
I'm not scared of the dark - Nem félek a sötéttől
Baby you're my only reason - Bébi, te vagy az egyetlen okom
If I didn't have you there would be nothing left - Ha te nem lennél nekem, nem lenne semmim

End Of The Day
Love can be frightening for sure - Biztos, hogy a szerelem tud ijesztő lenni

Everything About You
Like every party is just us two - Mintha minden partin csak mi ketten lennénk
Yes, I like the way you smile with your eyes - Igen, szeretem azt, ahogy mosolyogsz a szemeiddel
And you have always been the only one I wanted - És mindig te voltál az egyetlen, akit akartam
And I wanted you to know without you I can't face it - És azt akartam, hogy tudd: nélküled nem tudok szembenézni ezzel
But they say that we're too young - De ők azt mondják, túl fiatalok vagyunk
Let them say what they want - Hadd mondjanak, amit akarnak

Fireproof
I think I'm going to lose my mind - Azt hiszem, meg fogok őrülni
I got a feeling deep inside - Van egy érzés mélyen bennem
It's taking, it's taking, all I've got - Elveszi, elveszi mindenemet
Cause nobody knows you, baby, the way I do - Mert senki nem ismer téged úgy, bébi, ahogy én
And nobody loves you, baby, the way I do - És senki nem szeret téged úgy, bébi, ahogy én

Fool's Gold
But I know in my heart - De a szívemben tudom
You're not a constant star - Hogy nem állandó csillag vagy
And, yeah, I let you use me from the day that we first met - És ja, hagytam, hogy kihasználj attól a naptól fogva, amikor először találkoztunk
But I'm not done yet - De még nem végeztem
Falling for your fool's gold - Még nem buktam el a te bolond aranyadért
And I knew that you turned it on for everyone you met - És tudtam, hogy mindenkivel ezt csináltad, akivel találkoztál
But I don't regret - De nem bánok
Falling for your fool's gold - Elbukni a te bolond aranyadért
I'm the first to admit that I'm reckless - Boldogan bevallom, hogy felelőtlen vagyok
I get lost in your beauty and I can't see - Eltévedek a gyönyörűségedben, és nem látok
Two feet in front of me - Tovább az orromnál
And I know in my heart - És a szívemben tudom
You're just a moving part - Hogy te csak egy mozgó részlet vagy
Yeah, I know your love's not real - Ja, tudom, hogy a szerelmed nem igazi
That's not the way it feels - Hogy az nem ilyen érzés
That's not the way you feel - Hogy nem úgy érzel

Girl Almighty
I hope you feel what I'm feeling too - Remélem, te is érzed azt, amit én
I'd get down on my knees for you - Térdreesnék érted
Let's pray we stay young stay made of lightning - Imádkozzunk, hogy fiatalok maradjunk, hogy villámból készültek maradjunk

Gotta Be You
Can we fall, one more time? - Lezuhanhatnánk mégegyszer?
Stop the tape and rewind - Megállítanánk a szalagot és visszatekernénk
Oh and if you walk away I know I'll fade - Ó, és ha elsétálsz, tudom, hogy elhalványulok
Cause there is nobody else - Mert nincs senki más
It's gotta be you - Muszáj, hogy te legyél az
When you speak to me I don't resemble, who I was - Amikor beszélsz hozzám, nem hasonlítok arra, aki voltam

Half A Heart
Cause I'm missing half of me - Mert hiányzik a másik felem
And being here without you - És itt lenni nélküled
Is like I'm waking up to - Olyan, mintha arra ébrednék, hogy
Only half a blue sky - A kék égnek csak a fele van meg
Kind of there but not quite - Valahogy ott van, de nem eléggé
I'm walking round with just one shoe - Körbejárkálok csak egy fél pár cipőben
I'm half a heart without you - Fél szív vagyok nélküled
I'm half a man at best - Legjobb esetben is csak fél ember vagyok
With half an arrow in my chest - Egy fél nyíllal a mellkasomban
I miss everything we do - Hiányzik minden, amit csináltunk
Though I try to get you out of my head - Bár próbálok nem rád gondolni
The truth is I got lost without you - Az igazság az, hogy eltévedtem nélküled

Happily
We were meant to be, but a twist of fate - Egymásnak teremttettünk, de a sors fintora
Made it so we had to walk away - Elintézte, hogy el kellett sétálnunk
I don't care what people say when we're together - Nem érdekel, mit mondanak az emberek, mikor együtt vagyunk
You know I wanna be the one who hold you when you sleep - Tudod, hogy én akarok lenni az, aki ölel, mikor alszol
I just want it to be you and I forever - Csak azt akarom, hogy te és én legyünk, örökké

Heart Attack
Cause you're all I ever wanted - Mert te vagy minden, amit valaha akartam

Hey Angel
Hey angel - Hé, angyal
Do you know the reasons why - Tudod, hogy miért
We look up to the sky? - Nézünk fel az égre?
Do you look at us and laugh - Nevetsz, ha ránk nézel
When we hold on to the past? - Mert a múltba kapaszkodunk?
Tell me, do you ever try - Mondd, megpróbáltál már valaha
To come to the other side? - Átjutni a másik oldalra?
Tell me, do you ever cry - Mondd, sírtál már valaha
When we waste away our lives? - Amikor elpazaroltuk az életünket?

History
No, they don't teach you this in school - Nem, ezt nem tanítják neked az iskolában
Now my heart's breaking and I don't know what to do - Most a szívem hasad szét, és nem tudom, mit tegyek
You and me got a whole lot of history - Neked és nekem egész történelmünk van
'Cause the truth is out, I realize that without you here life is just a lie - Mert az igazság kiderült: rájöttem, hogy nélküled az élet itt csak egy hazugság

Home
I was stumbling, looking in the dark - Botladoztam, kutattam a sötétben
With an empty heart - Üres szívvel
When you're lost, I'll find the way - Amikor eltévedsz, én megtalálom majd az utat
I'll be your light - Leszek a fényed
You'll never feel like you're alone - Sosem fogod egyedül érezni magadat

I Should've Kissed You
I keep playing it inside my head - Újra és újra lejátszom a fejemben
All that you said to me - Mindazt, amit mondtál nekem
I lie awake just to convince myself - Ébren fekszem, csak hogy meggyőzzem magam
This wasn't just a dream - Hogy ez nem csupán álom volt
'Cause you were right here - Mert pont itt voltál
And I should've taken the chance - És meg kellett volna ragadnom a lehetőséget
But I got so scared - De annyira megijedtem
And I lost the moment again - És megint elveszítettem a pillanatot
Is your heart breaking? - Összetört a szíved?
How do you feel about me now? - Hogy érzel most irántam?
I can't believe I let you walk away - El sem hiszem, hogy hagytalak elsétálni
When, when I should have kissed you - Mikor, mikor meg kellett volna, csókoljalak
If I had known then - Ha akkor tudtam volna
That I'd be feeling this way - Hogy így fogok érezni
If I could replay - Ha újrajátszhatnám
I would have never let you go - Sosem engedtelek volna el

I Want
I wonder if you knew - Azon tűnődöm, tudtad-e
What you put me through - Hogy min mentem keresztül miattad

I Want To Write You A Song
I wanna build you a boat - Építeni akarok neked egy hajót
One that's strong as you are free - Egy olyat, ami épp olyan erős, mint amennyire te szabad
So any time you think that your heart is gonna sink - Szóval bármikor, ha azt gondolod, hogy a szíved el fog süllyedni
You know it won't - Tudhatod, hogy nem fog
I wanna write you a song - Írni akarok neked egy dalt
One to make your heart remember me - Egy olyat, amitől a szíved emlékezni fog rám
So any time I'm gone - Szóval bármikor, ha elmegyek
You can listen to my voice and sing along - Hallgathatod a hangomat, és énekelhetsz velem

I Wish
He takes your hand - Megfogja a kezedet
I die a little - Egy kicsit meghalok
But I see you with him - De meglátlak vele
Slow dancing - Lassan táncolni
Tearing me apart - És ez szétszaggat
'Cause you don't see - Mert nem látod
Whenever you kiss him - Hogy valahányszor megcsókolod őt
I'm breaking - Én összetörök

I Would
Back in my head we were kissing - A gondolataim mélyén még csókolóztunk
I thought things were going alright - Azt hittem, jól mennek a dolgok

If I Could Fly
If I could fly, I'd be coming right back home to you - Ha tudnék repülni, rögtön jönnék haza hozzád
I think I might give up everything, just ask me to - Szerintem feladnék mindent, csak kérned kell
I've got scars, even though they can't always be seen - Vannak hegeim, bár nem mindig lehet őket látni

Illusion
You can tie me up in chains - Leláncolhatsz
You can throw away the key - Eldobhatod a kulcsot
But there's no trapped doors - De nincsenek álajtók
I'm not gonna leave - Nem fogok elmenni
You're the truth I can't explain - Te vagy az igazság, amit nem tudok elmagyarázni
You're the only one I see - Te vagy az egyetlen, akit látok
It's not an illusion to me - Nekem ez nem egy illúzió

Infinity
How many nights does it take to count the stars? - Hány éjszakába telik megszámolni a csillagokat?
That's the time it would take to fix my heart - Ugyanannyiba, mint a szívem megjavítása telne
Oh, baby, I was there for you - Ó, bébi, én ott voltam neked
All I ever wanted was the truth - Soha nem akartam mást, csak az igazságot
How many nights have you wished someone would stay? - Hány éjjel kívántad, hogy valaki maradna?
Lie awake only hoping they're OK - Ébren fekszel, remélve, hogy jól vannak
I never counted all of mine - Én sosem számoltam meg az enyémeket
If I tried, I know it would feel like infinity - Tudom, ha megpróbálnám, végtelenségnek érezném
Eyes can't shine - A szemek nem csilloghatnak
Unless there's something burning bright behind - Ha nem ég mögöttük valami
Since you went away, there's nothing left in mine - Mióta elmentél, az enyémben semmi nem maradt
I feel myself running out of time - Úgy érzem, kifutok az időből

Irresistible
Don't make me stay the night - Ne kényszeríts, hogy maradjak éjszakára
Or ask if I'm alright - Vagy kérdezd meg, hogy jól vagyok-e
I don't have the answer - Nem tudom a választ

Kiss You
Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on - Ó, mondd, mondd, mondd el, hogyan lobbantsalak szerelemre

Last First Kiss
Baby I, I wanna know - Bébi, én tudni akarom
What you think when you're alone - Mit gondolsz, mikor egyedül vagy
Is it me - Én vagyok-e
Are you thinking of me - Rám gondolsz-e
Baby tell me what to change - Bébi, mondd, min változtassak
I'm afraid you'll run away - Félek, hogy elfutsz
If I tell you - Ha elmondom
What I've wanted to tell you - Amit el akartam mondani neked
Maybe I just gotta wait - Talán csak várnom kell
Maybe this is a mistake - Talán ez egy hiba
I'm a fool, yeah - Bolond vagyok, igen

Little Black Dress
It's not right, you know - Tudod, ez nem helyes

Little Things
You'll never love yourself half as much as I love you - Feleannyira sem fogod magad soha szeretni, mint ahogy én szeretlek
And you'll never treat yourself right, darling, but I want you to - És sosem fogsz rendesen bánni magaddal, kedves, de én szeretném, ha úgy tennél
If I let you know I'm here for you - Ha elárulom, hogy én itt vagyok neked
Maybe you'll love yourself like I love you - Talán te is annyira fogod szeretni magadat, ahogy én téged

Little White Lies
If this room was burning - Ha ez a szoba égne
I wouldn't even notice - Észre sem venném
'Cause you've been taking up my mind - Mert átvetted az uralmat az elmém felett
With your little white lies, little white lies - A fehér kis hazugságaiddal, a fehér kis hazugságaiddal
But you, you don't tell the truth - De te nem az igazat mondod
No you, you like playing games - Nem, te szeretsz játékokat játszani
Your hands touching me, they're touching me - A kezeid megérintenek, megérintenek engem
And your eyes keep saying things - És a szemeid egyre csak beszélnek
They say of what we do - Arról beszélnek, hogy mit teszünk majd
When it's only me and you - Mikor csak én és te leszünk

Live While We're Young
Yeah, we'll be doing what we do - Igen, azt fogjuk csinálni, amit csinálunk
Just pretending that we're cool - Csak tettetni, hogy királyak vagyunk
And we know it too - Pedig mi is tudjuk

Long Way Down
Built a cathedral - Építettünk egy katedrálist
But we never prayed - De sosem imádkoztunk
I try to forgive you - Próbálok megbocsátani neked
But I struggle 'cause I don't know how - De küzdök, mert nem tudom, hogyan

Loved You First
'Cause I was the only one who loved you from the start - Mert én voltam az egyetlen, aki a kezdetektől szeretett téged
But now when I see you with him - De most, mikor vele látlak
It tears my world apart - Az szétszaggatja a világomat
Because I've been waiting - Mert várakoztam
All this time to finally say it - Mindvégig, hogy végül kimondjam
But now I see your heart's been taken - De most látom, hogy a szívedet elvették
And nothing could be worse - És semmi sem lehetne rosszabb
Baby, I loved you first - Bébi, én szerettelek először
Had my chances - Megvoltak az esélyeim
Could have been where he is standing - Lehettem volna ott, ahol most ő áll
That's what hurts the most - Ez fáj a legjobban
Girl, I came so close - Annyira közel kerültem
But now you'll never know - De most már sosem fogod megtudni
Baby, I loved you first - Bébi, hogy én szerettelek először
I never understood what love was really like - Sosem értettem, hogy a szerelem milyen igazából
But I felt it for the first time looking in your eyes - De az első alkalommal megéreztem, mikor a szemeidbe néztem
First touch, first kiss - Első érintés, első csók
First girl who made me feel like this - Az első, aki iránt így éreztem
Heartbreak, it's killing me - Összetört szív, megöl
I loved you first ‒ why can't you see? - Én szerettelek először - miért nem látod?

Love You Goodbye
It's inevitable everything that's good comes to an end - Elkerülhetetlen, hogy egyszer minden jó véget érjen
It's impossible to know if after this we can still be friends - Lehetetlen tudni, hogy ezután lehetünk-e még barátok

Magic
They say that we're no good together - Azt mondják, nem vagyunk jók együtt
And it's never gonna work out - És hogy sosem fog működni
I wanna put it on my record - Fel akarom jegyezni
I want everyone to know now - Azt akarom, hogy mindenki tudja már meg

Midnight Memories
People talk shhh but we don't listen - Az emberek lepisszegnek, de mi nem figyelünk

Moments
Shut the door - Csukd be az ajtót
Turn the light off - Kapcsold le a villanyt
I wanna be with you - Veled akarok lenni
I wanna feel your love - Érezni akarom a szerelmedet
I wanna lay beside you - Melletted akarok feküdni
I cannot hide this - Ezt nem tudom elrejteni
Even though I try - Hiába próbálom
If we could only have this life - Ha csak a miénk lehetne ez az élet
For one more day - Még egyetlen napig
If we could only turn back time - Ha csak vissza tudnánk pörgetni az időt

More Than This
I'm broken, do you hear me? - Összetörtem, hallasz?
If I'm louder, would you see me? - Ha hangosabb lennék, észrevennél?
Yeah, I've never had the words to say - Igen, sosem tudtam, mit mondjak
But now I'm askin' you to stay - De most arra kérlek, maradj
For a little while inside my arms - Egy kicsit a karjaimban

Na Na Na
I say it's over one day - Egyik nap azt mondom, vége
But then I'm crawling back begging you to stay - De aztán visszakúszok hozzád, könyörögve, hogy maradj

Never Enough
I don't need my love - Nincs szükségem a szerelmemre
You can take it, you can take it, take it - Elveheted, elveheted, elveheted
I don't need my heart - Nincs szükségem a szívemre
You can break it, you can break it, break it - Összetörheted, összetörheted, összetörheted
Too much is never enough - A túl sok sosem elég

Night Changes
We're only getting older baby - Egyre csak öregszünk, bébi
And I've been thinking about it lately - És újabban ezen gondolkodtam
Does it ever drive you crazy - Téged sosem őrjít meg
Just how fast the night changes - Hogy milyen gyorsan múlnak el az éjszakák?
Everything that you've ever dreamed of - Minden, amiről valaha álmodtál
Disappearing when you wake up - Eltűnik, amikor felébredsz
But there's nothing to be afraid of - De nincs mitől félni
Even when the night changes - Mert mikor elmúlnak az éjszakák
It will never change me and you - Engem és téged az sem fog megváltoztatni soha

No Control
I can't contain this anymore - Már nem tudom ezt magamban tartani
I'm all yours, I've got no control, no control - Mindenem a tiéd, nem tudom irányítani, nem tudom irányítani

Nobody Compares
Wasn't ready to hear you say goodbye - Nem álltam készen hallani a búcsúzásodat

Olivia
Say what you're feeling and say it now - Mondd, mit érzel, és most mondd

Once In A Lifetime
Somehow, I feel like nothings has changed - Valahogy úgy érzem, mintha semmi nem változott volna
Right now, my heart is beating the same - A szívem ebben a pillanatban ugyanazt dobogja
When I close my eyes - Mikor lehunyom a szemem
All the stars align - Az összes csillag felsorakozik
And you are by my side - És te mellettem állsz

One Thing
But when I'm looking at you - De amikor rád nézek
I can’t ever be brave - Sosem tudok bátor lenni
You keep making me weak - Egyre csak gyengévé teszel

Over Again
And I will give you all my heart - És neked adom majd az egész szívemet
So we can start it all over again - Hogy újrakezdhessük az egészet

Perfect
I might never be the hands you put your heart in - Talán sosem leszek a kéz, amibe a szívedet helyezed
Or the arms that hold you any time you want them - Vagy a kar, ami bármikor ölel, ha szeretnéd

Ready To Run
Without you I'll never make it out alive - Nélküled sosem élem túl
There's a devil in your smile it's chasing me - Van egy ördög a szemedben, és üldöz engem
This time I'm ready to run - Ezúttal kész vagyok futni
Escape from the city and follow the sun - Elszökni a városból és követni a napot
There's a future in my life I can't foresee - Az életem jövőjét nem láthatom előre

Right Now
Love these faces just like how it used to be - Szeretem ezeket az arcokat, pont úgy, ahogy az lenni szokott

Rock Me
Oh my, my, they could never shut us down - Ó, egek, egek, sosem tudtak elkussoltatni minket

Same Mistakes
Maybe if we face up to this - Talán, ha szembenézünk ezzel
We can make it through this - Végig tudjuk csinálni

Save You Tonight
What you want, what you need - Amit akarsz, amire szükséged van
Has been right here, yeah - Pont itt volt, igen
I, I wanna save you - Én meg akarlak menteni
Wanna save your heart tonight - Meg akarom menteni a szívedet ma éjjel

She's Not Afraid
She's not afraid of running wild - Nem fut a vad rohanástól
How come she's so afraid of falling in love? - Hogy lehet, hogy ennyire fél attól, hogy szerelmes legyen?
She's not afraid of scary movies - Nem fél az ijesztő filmektől
She likes the way we kiss in the dark - Szereti azt, ahogy a sötétben csókolózunk
But she's so afraid of falling in love, love - De annyira fél attól, hogy szerelmes legyen

Something Great
I want you here with me - Azt akarom, hogy itt legyél velem
Like how I pictured it - Úgy, ahogy elképzeltem
So I don't have to keep imagining - Hogy ne kelljen tovább álmodoznom
The script was written and I could not change a thing - A forgatókönyv már megíródott, és nem tudok megváltoztatni semmit
I want to rip it all to shreds and start again - Foszlányokra akarom tépni, és újrakezdeni

Spaces
Who's gonna' be the first one to start the fight? - Ki fog először vitát kezdeményezni?
Who's gonna' be the first one to fall asleep at night? - Ki lesz az első, aki elalszik aznap éjjel?
Who's gonna' be the last one to drive away? - Ki lesz az utolsó, aki elhajt?
Who's gonna' be the last one to forget this place? - Ki felejti el majd utoljára ezt a helyet?
We keep taking turns, will we ever learn? - Körbe-körbe megyünk, tanulunk majd valaha?
The spaces between us keep getting deeper - Az űrök közöttünk egyre mélyülnek
It's harder to reach ya' - Nehezebb elérni téged
Even though I've tried - Pedig megpróbáltam
Spaces between us, hold all our secrets - Az űrök közöttünk tartják minden titkunkat
Leaving us speechless and I don't know why - Szavak nélkül hagynak minket, és nem tudom, miért
Who's gonna' be the first to say goodbye? - Ki lesz az első, aki elköszön?
Who's gonna' be the first one to compromise? - Ki lesz az első, aki kompromisszumot köt?
Who's gonna' be the first one to set it all on fire? - Ki fogja először felgyújtani mindezt?
Forgetting every single promise we ever made - Elfelejtve minden egyes ígéretet, amit valaha tettünk

Stand Up
From the moment I met you everything changed - A pillanatban, amikor találkoztunk, minden megváltozott
I knew I had to get you whatever the pain - Tudtam, hogy meg kell szerezzelek, bármilyen fájdalom is

Steal My Girl
She knows, she knows - Ő tudja, tudja
That I've never let her down before - Hogy sosem hagytam cserben eddig
She knows, she knows - Ő tudja, tudja
That I'm never gonna let another take her love from me now - Hogy már soha nem fogom hagyni, hogy bárki is elvegye tőlem a szerelmét

Still The One
You say, you say to everybody that you hate me - Azt mondod, azt mondod mindenkinek, hogy utálsz
Couldn't blame you 'cause I know I left you all alone - Nem tudlak hibáztatni, mert tudom, hogy tök egyedül hagytalak
I tried, I tried to start again and find somebody - Megpróbáltam, megpróbáltam újrakezdeni és találni valakit
But I remember all the times and all the words we said - De emlékszem minden alkalomra és minden szóra, amit mondtunk
I can't get it out of my head - Nem tudom kiűzni a fejemből

Stockholm Syndrome
All my life I’ve been on my own - Egész életemben egyedül voltam
I used the light to guide me home - A fényeket használtam, hogy hazavezessenek

Stole My Heart
There is no other place that I would rather be - Nincs hely, ahol szívesebben lennék
Than right here with you tonight - Mint épp melletted ma éjjel
As we lay on the ground I put my arms around you - Ahogy a földön fekszünk, köréd fonom a karjaimat
And we can stay here tonight - És itt maradhatunk ma éjjel
Cause there's so much that I wanna say, I wanna say - Mert annyi minden van, amit el akarok mondani, el akarok mondani

Story Of My Life
I leave my heart open but it stays right here empty for days - Nyitva hagyom a szívemet, de itt marad üresen napokig
And I'll be gone gone tonight - És elmegyek, elmegyek ma éjjel
The ground beneath my feet is open wide - A föld a lábam alatt szélesre nyílik
The way that I been holdin' on too tight - Annyira szorítottalak
With nothing in between - De semmi nem volt köztünk
Leave my heart open but it stays right here in its cage - Nyitva hagyom a szívemet, de itt marad a ketrecében
Although I am broken, my heart is untamed, still - Bár összetörtem, a szívem még mindig nincs megszelídítve
And I been waiting for this time to come around - És vártam, hogy ez az idő eljöjjön
But baby running after you is like chasing the clouds - De bébi, utánad futni olyan, mint a felhőket kergetni

Strong
Think of how much love that's been wasted - Gondolj bele, mennyi szerelem elpazarlódott már
People always try to escape it - Az emberek mindig próbálnak megszökni előle
Move on to stop their heart breaking - Továbblépnek, hogy ne törjön össze a szívük

Summer Love
Had the best time and now it's the worst time - A legjobb időket éltük meg, de a most a legrosszabb
But we have to say goodbye - De búcsút kell vennünk
Feels like snow in September - Olyan érzés, mint a szeptemberi hó
But I always will remember - De én mindig emlékezni fogok
You were my summer love - Te voltál a nyári szerelmem
You always will be my summer love - Mindig te leszel a nyári szerelmem
So please don't make this any harder - Úgyhogy kérlek, ne tedd ezt még nehezebbé
We can't take this any farther - Nem csinálhatjuk ezt még tovább

Taken
Who do you think you are? - Kinek képzeled magad?
Who do you think I am? - Kinek képzelsz engem?
You only love to see me breaking - Csak azt szereted látni, ha összetörök
You don't really want my heart - Nem a szívemet akarod igazán
No, you just like to know you can - Nem, de csak azt akarod tudni, hogy lehetsz
Still be the one who gets it breaking - Még mindig az, aki összetöri
You're impossible to resist - Neked lehetetlen ellenállni

Tell Me A Lie
Can't ever get it right - Sosem tudom helyrehozni
No matter how hard I try - Nem számít, milyen keményen próbálom
And I've tried - Pedig megpróbáltam
Well, I put up a good fight - Hát, jót küzdöttem
But your words cut like knives - De a szavaid úgy vágnak, mint a kés
And I'm tired - És elfáradtam
As you break my heart again this time - Abban, hogy újra és újra összetöröd a szívemet

Temporary Fix
Let me touch you where your heart is - Hadd érintselek meg ott, ahol a szíved van

They Don't Know About Us
People say we shouldn’t be together - Az emberek azt mondják, hogy nem kéne együtt lennünk
We're too young to know about forever - Túl fiatalok vagyunk, hogy értsük az örökkét
They don’t know I've waited all my life - Nem tudják, hogy egész életemben vártam
Just to find a love that feels this right - Csak azért, hogy találjak egy szerelmet, ami ilyen helyesnek érződik
They don’t know how special you are - Ők nem tudják, ki vagy te
They don’t know what you’ve done to my heart - Nem tudják, mit tettél a szívemmel
They can say anything they want - Mondhatnak bármit, amit akarnak
'Cause they don’t know us - Mert ők nem ismernek minket

Through The Dark
I wish that I could take you to the start - Bárcsak elvehettelek volna a kezdetektől magamnak
I'd never let you fall and break your heart - Sosem engednélek elesni és összetörni a szívedet
And if you wanna cry or fall apart - És ha sírni akarsz vagy darabokra hullani
I'd be there to hold ya - Én ott lennék tartani téged

Truly, Madly, Deeply
Wish I could freeze this moment in a frame and stay like this - Bárcsak meg tudnám fagyasztani ezt a pillanatot egy keretbe, és így maradni
I'll put this day back on replay and keep reliving it - Minden nap beállítanám lejátszásra és újraélném
‘Cause here’s the tragic truth if you don’t feel the same - Mert az egy tragikus igazság, ha te nem ugyanígy érzel

Up All Night
I wanna stay up all night - Ébren akarok maradni egész éjszaka
And jump around until we see the sun - És körbe-körbe ugrálni, amíg meg nem látjuk a napot

Walking In The Wind
If you're lost, just look for me - Ha eltévedsz, csak keress engem
You'll find me in the region of the summer stars - Megtalálsz a nyári csillagok régiójában
We had some good times, didn't we? - Volt pár jó napunk is, nem?
Goodbyes are bittersweet - A búcsúk keserédesek

What A Feeling
What a feeling to be right here beside you now - Micsoda érzés itt lenni most melletted
Holding you in my arms - A karjaimban tartva téged

What Makes You Beautiful
You're insecure - Bizonytalan vagy
Don't know what for - Nem tudom, miért

Where Do Broken Hearts Go
Are you sleeping baby by yourself? - Bébi, egyedül alszol?
Or are you giving it to someone else? - Vagy odaadod valaki másnak?
Where do broken hearts go? - Hova mennek az összetört szívek?

Why Don't We Go There
Let's take a ride - Menjünk el egy körre
Out in the cold air - Odakint a hideg levegőben

Wolves
I wish it wasn't true - Azt kívánom, bár ne lenne igaz

You & I
I see what it's like for day and night - Látom, milyen a nappal és az éjjel
Never together - Soha együtt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése